Mục lục

  Khi bạn lựa chọn làm thành viên của ngôi nhà BRAND Camp, điều đó đồng nghĩa với việc BRAND sẽ hỗ trợ bạn hết mình trong học tập và cung cấp cho bạn nhiều Quyền lợi đi kèm, song song đó, BRAND cũng đưa ra một số Quy định mà bạn cần tuân theo để cộng đồng chúng ta ngày càng được phát triển.

  Quyền lợi của bạn

  Sau khi đăng ký, bạn sẽ có quyền truy cập khoá học mãi mãi. Nghĩa là:

  • Khoá học luôn sẵn sàng khi bạn cần
  • Bạn có thể học bất kỳ lúc nào thuận tiện
  • Bạn có thể học đi học lại, học nhanh học chậm tuỳ ý
  • Bạn có thể học trên bất kỳ thiết bị nào, ở bất cứ đâu, miễn là có kết nối Internet
  • Bạn có thể tải về không giới hạn các tài liệu được cho phép trong khoá học và sử dụng cho mục đích học tập của cá nhân
  • Bạn có thể đặt câu hỏi và thảo luận với giảng viên cũng như các học viên cùng lớp

  Nghĩa vụ & Quy định bạn cần lưu ý

  Cùng với Quyền lợi là những Nghĩa vụ và Quy định bạn cần lưu ý:

  • Bạn có nghĩa vụ giữ gìn cẩn thận tài khoản học tập và các tài liệu, nội dung liên quan đến khoá học
  • Bạn không được chia sẻ video bài giảng, tài liệu giảng dạy dưới kỳ hình thức nào
  • Bạn không được chia sẻ tài khoản học tập với nhiều hơn 3 người khác

  Nếu bạn vi phạm một trong những điều trên, Brands Vietnam có quyền:

  • Nếu tài khoản của bạn có dấu hiệu đang truy cập cùng lúc nhiều hơn 3 thiết bị, chúng tôi sẽ tạm khoá tài khoản (cả vì lý do bảo mật lẫn lý do vi phạm)
  • Nếu dấu hiệu vi phạm nặng hơn (chia sẻ một phần hoặc toàn bộ khoá học) hoặc vi phạm thường xuyên, chúng tôi có quyền khoá tài khoản vĩnh viễn.

  Chúng tôi kêu gọi tinh thần:

  • Tự giác học tập
  • Tôn trọng bản quyền
  • Tôn trọng lẫn nhau

  Vì một ngành Marketing và Xây dựng thương hiệu tốt đẹp, bền vững.

  in Giới thiệu BRAND Camp
  Bài viết này có hữu ích cho bạn không?