Mục lục

  Course Preparation (Chuẩn bị Nội dung Khoá học)

  Course Production (Quay & Dựng video Khoá học)

  Course Creation (Xuất bản Khoá học)

  Course Marketing (Quảng bá Khoá học)

  Course Management (Điều hành Khoá học)

  Course Income & Payment (Thanh toán Thu nhập)

  in Tài nguyên Giảng viên
  Bài viết này có hữu ích cho bạn không?