Mục lục

  Sau đây là các hướng dẫn để bạn dễ dàng chỉnh sửa profile cá nhân, khi muốn làm mới hoặc điều chỉnh thông tin của mình nhé.

  Bước 1: Đăng nhập

  Đăng nhập vào tài khoản thành viên, chọn Cập nhật hồ sơ.

  Bước 2: Cập nhật thông tin

  Thay đổi thông tin ở các mục bạn muốn và chọn Cập nhật thông tin.

  in Cộng đồng & Bài viết
  Bài viết này có hữu ích cho bạn không?