Mục lục

  Một người ngồi làm “tượng” để tạo sự quen thuộc và bối cảnh “đối thoại” cho giảng viên.

  Camera chính đặt ngay sau lưng và bên trái hoặc bên phải người làm tượng.

  Camera phụ đặt lệch góc 30 độ so với Camera chính.

  Laptop thoặc thiết bị chiếu slide đặt lệch góc 30 độ ở phía đối diện. Yêu cầu giảng viên khi nhìn slide thì ngừng giảng hoàn toàn, điệu bộ giống như đang suy nghĩ.

  via GIPHY

  Demo cách đặt thiết bị

  Bản video đã xử lý hoàn chỉnh
  in Tài nguyên Giảng viên
  Bài viết này có hữu ích cho bạn không?