Mục lục

  Download / Tải xuống

  How to use / Hướng dẫn sử dụng

  Thank you for being a partner and incorporate Brands Vietnam’s identity in your marketing materials. We want to make it easy for you to use our brand in the right way – explore this quick guide to our basic design elements to see how to do it.

  Cảm ơn bạn đã chọn Brands Vietnam là đối tác. Chúng tôi muốn thật dễ dàng để bạn sử dụng logo của Brands Vietnam đúng cách – hãy xem qua vài hướng dẫn nhanh dưới đây và download những tài nguyên bạn cần.

  • In the light background, the text “BRANDS” must be in BLACK, and “Vietnam” be GREY.
  • In the red background, the text “BRANDS” must be in WHITE, and “Vietnam” be light GREY.
  • In the dark background, the text “BRANDS” must be in WHITE, and “Vietnam” be light GREY.
  • Trên nền sáng, chữ “BRANDS” phải là màu đen, chữ “Vietnam” màu xám.
  • Trên nền đỏ, chữ “BRANDS” phải là màu trắng, chữ “Vietnam” màu xám nhạt.
  • Trên nền tối, chữ “BRANDS” phải là màu trắng, chữ “Vietnam” màu xám nhạt.

  If you want to make sure everything is right, please do not hesitate to email us a final version to [email protected] for feedback and approval.

  Nếu bạn muốn chắc chắn là logo được sử dụng đúng, đừng ngại email bản thiết kế cuối cùng cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] để được góp ý và phê duyệt.

  in Giới thiệu
  Bài viết này có hữu ích cho bạn không?